Stran: [1] 2 3 ... 28   Dolů

Autor Téma: Vtipy a skopičinky  (Přečteno 64074 krát)

Garon

 • Host
Vtipy a skopičinky
« kdy: Listopad 12, 2007, 13:50:45 pm »

http://birdloversonly.blogspot.com/2007 ... dance.html

docela mě dostal
« Poslední změna: Listopad 11, 2008, 16:51:18 pm od Miky »
Zaznamenáno

Sludig

 • SWTOR-AO
 • Seržant
 • *
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 304
  • Zobrazit profil
(Bez předmětu)
« Reply #1 kdy: Listopad 12, 2007, 14:26:54 pm »

nadhera,ja ci taky takovyho papoucha  :twisted:
« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Sludig »
Zaznamenáno
Dageorn Theorien -captain
Sludig-guardian-GM mettalsmith
Dakeyrin Theorien - Burglar

Catheriel

 • Upovídaný
 • *********
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1634
  • Zobrazit profil
  • http://www.treehouse.cz/yoshua/index.php?list=2
(Bez předmětu)
« Reply #2 kdy: Listopad 15, 2007, 15:15:03 pm »

Kdo hrál Half-Life Portal, tak jist? pochopí  :wink:

« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Catheriel »
Zaznamenáno
Catheriel Niiniel | Elf Hunter 60 | Explorer | SM Tailor | R5 3S | vyhraněná osobnost
Yeesha Pennen | Hobbit Burglar 37 | Yeoman | SM Cook & Farmer
Loghan Greyfox | Man Hunter 50 | GM Wood

Jogwyn

 • Řemeslník
 • ****
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 125
  • Zobrazit profil
(Bez předmětu)
« Reply #3 kdy: Listopad 20, 2007, 13:48:05 pm »

Jak p?etaktovat vysava?

Jelikož ?lov?k je tvor neustále s n??ím nespokojený a po vyšším výkonu
?ehokoliv toužící, je vždy jen otázkou ?asu, kdy se najde fanoušek,
který se ?emukoliv podívá pod kapotu a lad?ním získá vyšší výkon.

Této ?innosti se ?íká p?etaktování, nebo také ovrklokin. (všimn?te si
mé skv?lé anglické výslovnosti). Komunita ovrkloker? vznikla p?vodn?
okolo fanoušk? po?íta??, kte?í se snažili dostat ze svých milá?k? co
nejvíce a tak r?znými nastaveními nutí pracovat procesor ?i pam?ti
rychleji, než p?ipouští výrobce. Být po?íta?ový ovrkloker není nic
složitého, sta?í jen trefit náhodn? správné hodnoty v nastavení
základní desky vyšší než váš kamarád z druhého vchodu, ale stále ješt?
pod hranici, p?i které týrané sou?ástky sho?í. Kdo p?est?elí, není
ovrkloker, ale lama -a musí napsat ježíškovi o nový po?íta?.

Problémem je, když je n?kdo t?eba tak chudý jako já, (d?lat redaktora
Aktovky-X není úpln? nejlépe placená práce) nemá peníze na po?íta?,
ale p?es to by rád n?co ovrkloknul.

Jako vždy, když je ?lov?k génius, nevadí, že je socka - nebudeme
p?etaktovávat po?íta?, který nemáme, ale p?etaktujeme n?co, co doma
máme. T?eba vysava?. Ten má doma každý.

Stát se slavným p?etaktováva?em vysava?? ale není úpln? jednoduchý, za
prvý je tam nastavená la»ka dost vysoko (vid?l jsem na to p?etaktování
dokonce reklamu v televizi, ženská m?la tak p?eboostrovanej lux, že
p?es podlahu dokázala vytáhnout chlapa z nižšího patra z gau?e až ke
stropu a tam s ním smýkat - fakt, taky nekecám…). Možná si ?eknete,
že reklama p?ehání, já souhlasím… ale znám i jeden p?ípad od nás z
ulice: tím geniálním ovrklokerem vysava?e je totiž m?j kámoš Lojza
Machá?ek, tomu ovrklokin pomohl vy?ešit krizi v maželství.

Lojzova manželka Magda, po n?kolikaletém vztahu náhle za?ala
odmlouvat, flákat domácí práce, uklízela málokdy a jedinou její náplní
bylo telefonování si s kamarádkami. A krátce nato, si stejn? jako
spousta jiných manželek, které se doma nudí a neví co roupama d?lat,
(pon?vadž jim chybí tvrdá ruka a silný ?et?z), po?ídila bišonka. To je
takovej ten malej pejsek, kterej vypadá (a chová se) jako dlouhosrstá,
mentáln? retardovaná myš po p?edávkování efedrinem. Jenže bišonek, na
rozdíl od hlodavc?, kte?í se snaží být co nejmén? hlu?ní a nápadní,
neustále skákal po byt? a na všechno oafal. Což Lojzu, kdykoliv p?išel
zmožen po dlouhé pracovní sm?n? z továrny dom?, ?ádn? vytá?elo.

Párkrát se snažil nepozorovan? bišonka odkopnout n?kam mezi kv?tiná?e
s úmyslem mu ukázat, kdo tady velí, bohužel ne dost rychle, takže vždy
skon?il s prokousanými ponožkami, ponížením z neúsp?chu v boji s n??ím
tak malým a navíc se tryskomyší oafání od té chvíle kdykoliv se ocitl
doma… zmnohonásobilo.

Dalším nápadem byla logicky mikrovlnka. Jenže…, Lojzova averze k
bišonkovi byla v rodin? i mimo více než jen tušená, takže pozadí
zamýšlené neš»astné náhody by bylo patrn? ihned jasné. Navíc, Magda
byla schopná si na žal okamžit? po?ídit bišonky nejmén? dva, což
rozhodn? nebylo jeho cílem.

Patrn? nejvíc ho vytá?elo, když jeho paní s oblibou p?edvád?la
kamarádkám, co d?lá bišonek ve chvíli, když se pustí vysava?. Vyto?ené
zví?e poskakovalo vztekle jak v berserkovém záchvatu p?ed ústím hu?ící
hadice a ze všech sil na ní št?kalo.

A tehdy se mu v hlav? zrodil nápad s p?etaktováním. Co, to nebylo jen
p?etaktování, to byl p?ímo tunning. A Lojza na to šel v?decky. Nejprve
si v OpenOffice.org sešitu navrhl p?evodní tabulku, kam dosadil
hodnoty: váha psa, sací výkon a pr?m?rná vzdálenost od ústí hadice -
manželka, která m?la vysávání v ruce, intuitivn? v?d?la, jak daleko
musí vysava? od neupevn?ných p?edm?t? být, aniž by je proud vzduchu
stáhnul… a cílem bylo tuto hranici s velkou rezervou p?ekonat.
Výpo?tem mu vyšlo, že musí odmotat polovinu závit? z transformátoru a
p?epnout nastavení vstupního nap?tí z 220V na 120V, ?ímž dosáhne
efektu krátkodobé, le? kýžené turbovýv?vy.

Pak si Lojza vzpomn?l na ?lánek v Blesku, kde psali, jak n?jaký kocour
p?ežil celý prací program v automatické pra?ce, v?etn? žídmání. Dostal
strach. Pár vte?in, než p?etavená pojistka motor vypne patrn? nebude
sta?it.

Ale… naštestí m?li ten den k ve?e?i bramborový salát. Tedy, št?stí
nespo?ívalo v salátu, ale v tom, že Lojza -anžto si cht?l ve?er
vrznout - a jak poradily Magd? kamarádky: m?l by si to zasloužit -
musel p?i va?ení pomáhat a za úkol dostal velmi ponižující práci,
totiž protla?ovat va?ené brambory skrz kovové kole?ko s drát?ným
výpletem. Lojza je bystrý hoch a jak tak frustrován pozoroval, co se s
bramborami d?je… tak ho napadlo…, prost?… druhý den nebylo
kole?ko na krájení v šuplíku jako vždycky… ale n?jakou záhadou se
dostalo dovnit? hadice vysava?e, kde se (velmi pevn?) zaseklo nap?í?
mezi spojovacími díly. Takže cokoliv, co se m?lo dostat do útrob,
muselo p?es kole?ko taženo proudem vzduchu prolet?t.

Zbytek už jsem pak zažil na vlastní o?i, protože jsme ten den byli
pozvaní na oslavu bišonkových prvních narozenin. V p?lce ve?era p?išla
na program scénka z vysava?em. "Heleite, co d?lá!" ?ekla Magda a
vytáhla ze sk?ín? lux. Lojza se omluvil a odešel do kuchyn?
p?ipravovat utopence. Zví?e, jakmile spat?ilo p?ístroj, sedlo si na
zadek a za?alo zu?iv? št?kat. Magda namí?ila hadici na psíka a stiskla
tla?ítko do polohy ON. Ozval se zvuk motoru stíha?ky. Pak zvuk
meluzíny. Pak lupnutí, jako když chytnete krike»ák do rukavice. A pak
n?co…, asi jako když srknete ze lžíce horkou polívku, ale velmi…
velmi rychle. Pak vypadl proud.

Na míst?, kde ješt? p?ed n?kolika pikosekundami stál pes, zela díra po
p?ti chyb?jících parketách a bišonk?v stín, protože zmizel tak rychle,
že na to sv?tlo ani nestihlo zareagovat.

Magda okamžit? dostala hysterický záchvat. Za táhlého vytí se vrhla
dobývat z útrob vysava?e nebohé zví?e. Jenže… lapa? prachu byl jen
plný mokrých, hn?do?ervených pilin, po psovi ani památky.

"To jsou ty tvoje debilní nápady." konstatoval suše zrovna p?íchozí Lojza.
A od chvíle, kdy se Magda vrátila zp?t z psychiatrické lé?ebny, zase
poslušn? myje nádobí, vyšívá a nep?eje si žádné domácí zví?e.

Inu, jak je vid?t, i ovrklokin v rukou odborníka m?že mít velmi praktické využití.
« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Jogwyn »
Zaznamenáno

Jogwyn

 • Řemeslník
 • ****
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 125
  • Zobrazit profil
(Bez předmětu)
« Reply #4 kdy: Prosinec 14, 2007, 13:15:48 pm »

Nezkušený rozhod?í na sout?ži ve va?ení chilli con carne:

Poznámky rozhod?ího jménem Frank z východního pob?eží

"Nedávno jsem byl poct?n pozváním k rozhodcování na sout?ži ve va?ení chilli. Jeden z rozhod?ích totiž onemocn?l. Zbývající dva rozhod?í (rodilí Texasané) m? ujistili, že to chilli není tak ostré, jak se ?íká, a krom? toho mezi ochutnávkami se splachuje pivem, které dostanu v neomezeném množství zdarma. Takže jsem nabídku p?ijal.“

Následují opisy bodovacích lístk?:

#1: Mikovo p?íšerná šílená pálivá strašná obluda:
Sudí 1: Moc raj?at. P?íjemn? rychlý nástup.
Sudí 2: Jemná, osv?žující chu» raj?at. Nijak výrazn? ostré.
FRANK: Kurvafix, co je to za svinstvo? Slouplo by to barvu ze silnice! Plameny uhasilo až druhé pivo. Doufám, že tohle bylo to nejhorší co m? mohlo potkat; tihle Texasani jsou fakt cvoci.

#2: Artur?v Plameoák:
Sudí 1: Krásná kou?ová v?n?, jemná p?íchu» vep?ového. Slabou?ký naho?klý ocásek.
Sudí 2: Skv?lá chu» domácí grilovací omá?ky; abych to bral vážn? by tam ale muselo být daleko více pep?e.
FRANK: Chraote p?ed d?tmi! Fakt nevím, co bych m?l krom? bolesti cejtit. Musel jsem odhán?t lidi, co mi cht?li poskytnout masáž srdce, aby radši b?želi pro pivo. Když vid?li m?j ksicht, hned narazili další sud.

#3: Fred?v Požár ve stáji:
Sudí 1: Perfektní požárnické chili! Perfektn? ostré, možná by to cht?lo fazole.
Sudí 2: Chili bez fazolí, mírná, p?íjemná p?íchu» mo?ské soli,virtuózní práce s pep?em.
FRANK: Volejte protichemickou jednotku, n?kdo tu vyklopil cisternu jaderného odpadu! Nosní sliznice m? pálí, jako bych šoupal kyselinu sírovou.Všichni už znají postup: Pivo mi podávají ?et?zem, abych neuho?el. Barmanka m? praštila do zad, abych se neudusil; páte? mám tei p?ed sebou na stole. Ze všeho toho piva už jsem taky p?kn? na sra?ky.

#4: Bubbova ?erná magie:
Sudí 1: Omá?ka s ?ernými fazolemi, prakticky žádné ko?ení. Fakt slabota.
Sudí 2: ?erné fazole s mírn? nakyslou p?íchutí. Dalo by se to možná použít jako omá?ka k dušené ryb?, ale chili to rozhodn? není.
FRANK: Cítil jsem že mám n?co na jazyku, ale žádnou chu»; je možné, aby chu»ové pohárky na jazyku úpln? odum?ely? Sally, barmanka, stála p?ipravená za mnou s tácem tuplák?; tahle 150 kg machna za?íná vypadat docela žhav?, skoro jako ten toxickej odpad co tu musím žrát. ®e by chilli bylo afrodiziakum?

#5: Lindin odstraoova? rt?nky a rt?:
Sudí 1: Silné, masité chili. ?erstv? umletý cayenský pep?, velmi ostré, bleskový nástup. Velice p?sobivé.
Sudí 2: Chili se sekaným hov?zím masem, p?edstavoval bych si trochu více raj?at. Cayenský pep? je skv?lý nápad.
FRANK: Zvoní mi v uších, pot ze m? leje a nem?žu zaost?it o?i. Uprdnul jsem si a sout?žící se urazila, když jsem utrousil, že mi ta její leptací pasta z?ejm? zp?sobila trvalé poškození mozku.
Sally mi musela zastavit krvácení z jazyka proudem piva z pípy p?ímo na jazyk. Asi mi upadnou rty a vypadají zuby. A nejvíc m? s..e, že oba zdejší rozhod?í mají po?ád kecy, abych p?estal k?i?et... Nejradši bych ty vidláky nakopal do prdele.

#6: V??ina Velmi Vegetariánská Variace:
Sudí 1: ?ídká, ale velmi chutná vegetariánská omá?i?ka. Perfektn? vyvážený pom?r ko?ení a pep?e.
Sudí 2: Zatím nejlepší. Agresivní sm?s pep?e, papri?ek, cibule a ?esneku. ©pi?ka.
FRANK: Moje st?eva jsou v jednom ohni. Když jsem si uprdnul, posral jsem se a mám strach, že se to prožere židlí a já padnu naznak. Nikdo už za mnou nepostává, krom? Sally. Musí být ješt? v?tší magor než jsem p?edpokládal. Necítím držku a prdel si budu muset rok utírat sn?hem.

#7: Susanina Strašlivá ©ílenost:
Sudí 1: St?edn? ostré chili, p?íliš mnoho nakládaných papri?ek z konzervy.
Sudí 2: M-hm, chutná to, jako by tam kucha?ka tu pikslu pep?e zvrhla až na poslední chvíli.
Musím vyjád?it své obavy o Franka; vypadá, jako by nebyl zcela ve své k?ži a neustále sprost? kleje.
FRANK: Kdybych si v držce odpálil granát, v?bec bych to necítil. Na jedno oko nevidím, slyším jenom p?íšern? hlasitý hukot. Celé b?icho jsem si upatlal, když jsem se lžící místo do pusy trefil do oka. Kalhoty mam plné sra?ek žhavých jak láva. Aspoo dokto?i p?i pitv? pochopí, na co jsem chcípnul. P?estávám dýchat; strašn? to pálí. Stejn? všechen kyslík sho?í, než mi dojde do plic.
Když se budu pot?ebovat nadechnout, budu vzduch nasávat tou dírou, kterou se mi žaludek proleptal ven.

#8: Chili ?íslo 8:
Sudí 1: To nejlepší nakonec; perfektní kombinace chili, bezpe?ná pro všechny v?etn? d?tí, nijak p?ehnan? ostrá, p?esto p?íjemn? prokrví.
Sudí 2: Zlatý h?eb sout?že, perfektn? vyvážená chu». Ani ostrá, ani p?íliš jemná. Bohužel jsme o v?tšinu p?išli, když Frank omdlel a p?i pádu ze židle na sebe celý hrnec strhnul. Nevím, zda to p?ežije. ?ím je to na tom východ? krmí? Jak by dopadl, kdyby n?kdo uva?il n?co fakt ostrého?
« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Jogwyn »
Zaznamenáno

Roxyrond

 • Host
(Bez předmětu)
« Reply #5 kdy: Prosinec 17, 2007, 09:55:38 am »

d?kuji Jogwyne, u druhého p?ísp?vku jsem v pátek slzel  :D  :lol:
« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Roxyrond »
Zaznamenáno

Jogwyn

 • Řemeslník
 • ****
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 125
  • Zobrazit profil
(Bez předmětu)
« Reply #6 kdy: Leden 09, 2008, 10:26:08 am »

O2:

Operátor: Kam je zapojený ten kabel?
Zákazník: Jak to myslíte?
Operátor: Když půjdete po tom kabelu, kam dojdete?
Zákazník: Asi k vám na ústřednu do Brna.

Operátor: Pane, jestli na mě budete pořád takhle křiěet, tak vás upozorouji, že to položím.
Zákazník: No to si zkuste! To pak teprve začnu řvát!!
Operátor: To je možné, ale už ne na mě.

Operátor: Vy jste přímo zřizovatel té linky?
Zákazník(cca 80let): Jak to myslíte?
Operátor: Na koho je ta linka psaná.
Zákazník: Jako kdo tu je?
Operátor: Hmm, dejme tomu.
Zákazník: Já a můj pes.
Operátor: Ale já bych potřeboval jméno.
Zákazník: Ťapina.

Zákazník: Já seberu ten modem a omlátím vám ho o hlavu!
Operátor: Myslíte tím přímo mne?
Zákazník: Ne. Vy jste jedinej trochu ochotnej. Vás jenom švihnu
kabelem.

Zákazník: Už mě tam všichni serete v tý vaší ou tů sebrance!
Operátor: Bavme se slušně, jsme přeci lidé.
Zákazník: To možná vy, ale já ne!!

Zákazník: Já mám modem Aethra.
Operátor: Tenhle typ modemu má na sobě tři kontrolky. Jak teď svítí?
Zákazník: Svítí obě dvě.

Operátor: Vypojte z počítače USB kabel od modemu a nechte tam jenom
ten síťový.
Zákazník: Jo, tak už ho mám vypojenej. Co teď?
Operátor: Teď napište do té lišty nějakou adresu.
Zákazník: To nejde.
Operátor: Jak to myslíte?
Zákazník: Píšu a nic se neděje!
Operátor: Vidíte na klávesnici tlačítko Num Lock?
Zákazník: Jo, už ho vidim.
Operátor: Mačkejte ho co nejrychleji za sebou, bliká na klávesnici něco?
Zákazník: Nic nebliká.
Operátor: Tak zapojte klávesnici zpátky do počítače.


Výžblepty operátor? (Aneb: I mistr tesař se někdy utne)

Dole máte Možnosti internetu, tak na to si klekněte.

S tím vám bohužel nepomohu, tady jste na technické potvoře.

Dobrý den, u televize Pavlína Žaloudková, jak vám mohu pomoci?

Mohl byste mi přiblížit o co jde?...., aha,..., promiňte. To jste mi to spíše oddálil.

Napište si tam ping. Jako ping pong, ale bez pongu.

Dobrý den, u telefonu Kamil Dušák, co vám mohu udělat?

Když tam máte dva antivirové programy najednou, to je jako kdybyste
měl u domu dvě bezpečnostní agentury, které se mezi sebou neznají. Hned jak
by se potkali, nastal by šrumec!

Když se podíváte dolů, tak tam uvidíte dvě ponožky. Máte? Nemáte je tam?
Musí tam být....Jo aha! Moc se omlouvám, já myslel dvě položky na monitoru...

Naši operátoři hovoří (Když to nejde, tak to nejde.)

Ty dva modemy na tom diody svítí?

Já vám dám telefonní drát na seznam.

Linka je vedena na jméno Ťun Jun Šung Chin Han? Cože? Aha, takže na
pana Nováka...

Tak já tu zadám na techniky servilní požadavek...

Dobrá, tak já vás tedy přepojím zpátky do té nabídky a tam se
proklikáte.
Přeji pevné nervy a příjemný večer...

Spyware, to je takový zrádný program...

Takže jste připojen, to jsem rád. Vám to nefungovalo, protože jste měl nastaveno všechno co šlo úplně špatně, plus ještě něco co snad ani
nešlo.


Zákazníci versus TeSu

Zákazník: K vám se dovolat, to je umění! Prosim vás, vy tam jste sám?
Operátor: Někdy mám ten pocit.

Zákazník: Já vám to hlásil už přede dvěma hodinama a nikdo se neozval!
Chci to zrušit!
Operátor: Pane Nováku, nebudeme to dramatizovat...

Zákazník: U telefonu pan Koláček! A nebude to tak sladký hovor jak si myslíte!

Zákazník: Já jsem výslovně říkal, ať mi sem neposílají toho technika co tu byl minule!
Jdu ke dveřím, vodevřu a co myslíte? No byl to von!

Zákazník: Já bych křičel, já bych brečel, ale ani na jedno už nemám sílu.
Už jenom volám.

Zákazník: Helejte se! To už jste asi pátej s kym mluvim! Já už to celý znova opakovat nebudu! To si tam pořešte!
Operátor: Mohl byste mi to zopakovat?

Operátor: Do jména zadejte O2 Zákazník: Ó mám dát malé nebo velké?
Operátor: Dejte velké, my jsme velká společnost.

Zákazník: Pošlete sem konečně někoho, kdo tomu rozumí, jinak na to
pustím manželku a to teprve budete koukat!

Operátor: Co se týká toho připojení, vy jste už ve vlastnostech?
Zákazník: Co se týká toho připojení, tak jsem už tejden v řiti!

Zákazník: Já bych rád věděl, proč se mi nezobrazuje číslo volaného.
Operátor: Velice se omlouvám, ale tohle řeší kolegové z hlasových služeb.
Zákazník: A kde jsem teď?
Operátor: Na technické podpoře internetového připojení.
Zákazník: Výborně! Já si objednával O2TV a rád bych věděl kdy to bude.
Operátor: Velice se omlouvám, ale tohle řeší kolegové z obchodního oddělení...
Zákazník: Tak to bych rád věděl, proč mi v Mozille nefunguje aktualizace.
Operátor: Je mi líto, ale tohle já neřeším, protože....
Zákazník: Ježíši! Vaší práci bych chtěl mít!

Zákazník: To v Americe, tam by to bylo hned!! Ale vy jste pořád v čechách!
Operátor: Pane, vy jste ale momentálně také v čechách.

Zákazník: Já jsem technik!
Operátor: Já vím. Takových techniků sem hodně volá...

Zákazník: Chci okamžitě mluvit s nejvyšším vedením!! To vedení, to je Praha?
Operátor: Obávám se, že Madrid.

Zákazník: Včera zase vypadla Prima!
Operátor: A už to funguje?
Zákazník: Teď jo, ale já neviděl poslední díl Letiště! Nevim co se stalo!
Operátor: No ona dala nakonec přednost tomu pilotovi...

Operátor: Máte tam ten kurzor?
Zákazník: Já nevím. To mělo být v tom instalačním balíčku?
« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Jogwyn »
Zaznamenáno

Dashiwa

 • Host
(Bez předmětu)
« Reply #7 kdy: Leden 09, 2008, 10:49:08 am »

Nejkuriózn?jší rozhovory mezi dispe?ery a piloty.
Jedná se o opravdové záznamy.


V?ž: "Abysme zabránili hluku, uhn?te prosím o 45 stupo? doprava.
Pilot: "Co m?žeme d?lat za hluk ve 35000 stopách?
V?ž: "Takovej rachot, jako když vaše 707 narazí do 727 p?ed vámi."


V?ž: "Jste Airbus 320, nebo 340?"
Pilot: "Samoz?ejm?, že Airbus 340".
V tom p?ípad? buite tak laskav a zapn?te p?ed startem taky tydva další
motory."


Pilot: "Dobré ráno Bratislavo"
V?ž: "Dobré ráno, pro informaci, tady je Vídeo"
Pilot: "Chystáme se na p?istání Bratislavo."
V?ž: "Tady je opravdu Vídeo"
Pilot: " Vídeo?"
V?ž: "Ano Vídeo!"
Pilot: "Ale pro?? My jsme cht?li do Bratislavy."
V?ž: "OK, tak p?estaote p?istávat a zahn?te doleva."


V?ž ironicky k pilotovi, který práv? obzvláš» tvrd? p?istál: "No jo,
p?istání nemusí být žádný tajemství, pasažé?i m?žou klidn? v?d?t, že už
jsou dole."
Pilot: "To nevadí, oni stejn? vždycky tleskaj."


Pilot spole?nosti Alitalia, kterému vy?adil blesk z provozu p?lkukokpitu:
"Skoro všechno nám vypadlo, nic už už nefunguje, ani výškom?r už nic
neukazuje........"
Po p?ti minutách nadávání se ozve pilot jiného letadla: "Držuž hubu a zem?i
jako chlap!"


Pilot: "Máme málo paliva. Okamžit? žádáme dalšíinstrukce.
V?ž: "Jaká je vaše pozice? Nemáme vás na radaru."
Pilot: "Stojíme na dráze 2 ?ekáme už v??nost na cisternu."


V?ž: "Po p?istání prosím na Taxiway Alpha 7, Alpha 5, Whiskey2, Delta 1 a
Oskar 2"
Pilot: "Kde to je? My se tady p?eci nevyznáme!"V?ž: "Nic si z toho ned?lejte, já jsem tady taky teprve druhý den."


Pilot: "®ádáme o povolení ke startu."
V?ž: "Sorry, ale nemáme váš letový plán, kam letíte?"
Pilot: "Do Salzburgu, jako každý pond?lí"
V?ž: "Dneska je úterý"
Pilot: "To je super, tak to máme dnes volno."


Pilot: "Copak tady není žádný Follow-me-auto?"
V?ž: "Negativ, koukejte se dostat na Gate sám!"


V?ž: "Vaše výška a pozice?"
Pilot: "M??ím 180 a sedím vep?edu vlevo".


V?ž: "Máte dostatek paliva, nebo ne?"
Pilot: "Ano"
V?ž: "Ano co?".
Pilot: "Ano pane".


V?ž: "Oznamte nám o?ekávaný ?as p?íletu."
Pilot: "Úterý by se mi docela hodilo."


Po každém letu vyploují piloti formulá?, který sejmenuje Grip, neboli
stránka. A tam napíšou všechny technické problémy a závady na letadle, které
zpozorovali b?hem letu a které je pot?eba opravit. A mechanici si to p?e?tou
a zjednají nápravu a pak do formulá?e napišou co a jak bylo opraveno. Mají
zcela zvláštní humor. Letecká spole?nost Quantas vydala knihu, ve které
nejlepší chu»ovky zve?ejnila. Je tam vždy zapsán problém a ?ešení.

Zapsaný problém: levá vnit?ní pneumatika skoro pot?ebuje vym?nit.
?ešení: levá vnit?ní pneumatika byla skoro vym?n?na.

Problém: zkušební let byl O.K., ale automatické p?istáváníbylo velice drsné.
Mechanikova poznámka: automatické p?istávání na tomto letadlenení
nainstalováno.

Poznámka: n?co je uvoln?no v pilotní kabin?.
Mechanik: n?co bylo utaženo v pilotní kabin?.

Poznámka pilota: mrtvý brouci na p?edním skle.
Mechanik dopsal: byli objednáni živý brouci.

Poznámka: autopilot v poloze "držet výšku" nechá letadlo klesat 60m za minutu.
Mechanik: tento problém si nemohu p?edvést na zemi.

Zapsaný problém: Hlasitost DME je na neuv??itelné síle.
Mechanik dopsal: hlasitost DME byla nastavena na uv??itelnou sílu.

Zapsaný problém: T?ecí zámky zp?sobují, že se škrtícípá?ka zastaví.
Mechanik dopsal: proto tam také jsou.

Zapsaný problém: Podez?ení na prasklé sklo.
Mechanik: podez?ení je správné.

Zapsaný problém: Motor ?íslo 3 chybí!
Mechanik: po krátkém hledání byl motor nalezen na pravém k?ídle.

Zapsaný problém: Letadlo se za letu chová legra?n?.
Mechanik: letadlo bylo varováno, aby se polepšilo a létalo vážn?.

Zapsaný problém: Cílový radar pobroukává.
Mechanik: cílový radar byl p?eprogramován p?idáním písni?kových text?.

Zapsaný problém: Myš v pilotní kabin?.
Mechanik: byla namontována ko?ka.

Zapsaný problém: Spod p?ístrojové desky se ozývajízvuky. Jsou to zvuky jako
by trpaslík bouchal na n?co kladívkem.
Mechanik: trpaslíkovi bylo odebráno kladívko

==========================================

Mara ide okolo izby svojej dcéry a po?uje akési ?udné bzu?anie. Otvorí dvere a zistí, že jej dcéra práve používa vibrátor. Otrasená sa pýta:
- Die»a moje, ?o to, preboha, robíš?
- Mami, mám 35 rokov, som slobodná a táto vec mi celkom slušne nahradí manžela. Nechaj ma, prosím, na pokoji.
  O týždeo ide okolo dcérinej izby Fero a zažije obdobnú situáciu i obdobnú argumentáciu z dcériných úst.
  O ialších pár dní sa vráti Mara z nákupu, položí veci v kuchyni na linku a za?uje onen inkriminovaný bzu?ivý zvuk z obýva?ky. Predstava, že sa jej dcéra sexuálne uspokojuje v obýva?ke ju riadne napáli. Vrazí tam a uvidí manžela Fera ako pozerá televíziu a veµa naho na gau?i šialene bzu?í vibrátor.
- Fero! ?o to tu, do?erta, vyvádzaš!!?
- ?o by som vyvádzal? - odvetí pokojne Fero - Pozeráme sa so za»kom na futbal.

Blondínka ide autom a zastihne si snehová búrka. Nepanikári, lebo si spomenie na otcovu radu: "Ak »a zastihne snehová búrka, tak po?kaj kým pôjde okolo snehový pluh a choi za ním." Skuto?ne sa po chvíµu objaví snehový pluh a blondínka ho nasleduje. Kei ide za ním dobrú hodinu, pluhár vystúpi a pýta sa jej:
- ?o to vyvádzate?
- No, otec mi poradil, že v snehovej búrke je najlepšie ís» za snehovým pluhom...
- Aha! - poznamená pluhár - Tak s parkoviskom pred Hypernovou som hotový, teraz môžete ís» za mnou pred Ikeu.

Ochoreli všetky zvieratá v lese na syfilis a tak sa vybrali k lekárovi. Stoja v dlhom, dlhokánskom rade. Tu pribehne zajac:
- Nazdar, syfilitici!
- Ty si neochorel? - ?udujú sa zvieratá.
- Ja nie! Ja idem k o?nému. - hovorí zajac.
- A ?o máš s o?ami?
- Ale, kei za?nem mo?i», vyliezajú mi od bolesti z jamiek. - vysvetµuje zajac.

Jde takhle bezdomovec okolo milioná?ské ?tvrti a najednou uvidí p?ekrásnou vilu se zahradou. Tak si tak ?íká, v tak krásné vile jsem ješt? nikdy nebyl, tak bych se tam mohl podívat. P?ijde na terasu, tam sedí rodinka, manželka s manželem a jejich mladá dcera. Bezdomovec pozdraví, p?isedne si, nikdo nic...
Tak se osm?lí a zeptá se: "Promiote prosím, ale já už jsem hrozn? dlouho nejedl, nemohl bych se u vás najíst?"
Nikdo mu nic neodpoví, tak si ?íká, ml?ení znamená souhlas,tak jde, sežere na co p?ijde a vrátí se zpátky na terasu. Napadne ho, že už se p?es rok neumýval a zeptá se:
"Nezlobte se na m?, prosím, ale já už jsem se moc dlouho nemyl, mohl bych se u vás vykoupat?"
Zase žádná odpov?i, tak jde do jejich luxusní koupelny, vykoupe se v masážní van? a vrátí se zp?t ke stolu. Potom se líbezn? zadívá na mladou dceru a napadne ho:
"Promiote, ale já už jsem se strašn? dlouhonemiloval, nikdo o m? nestojí, nemohl bych se pomilovat tady s Vaší dcerou?"
Nikdo se na n?j ani nepodívá a tak si ?íká, ml?ení vždycky znamenalo souhlas a zatáhne dceru do k?oví. N?kolikrát se s ní pomiluje a vrátí se s ní zp?t. Jelikož ho to po?ád neuspokojí, zeptá se znovu:
"Víte, dlouho jsem nem?l žádnou ženu, že mne to nesta?ilo, nemohl bych se pomilovat ješt? tady s manželkou?"
Nikdo zase nehne ani brvou, tak vezme ženskou nahoru do ložnice a bezostyšn? si s ní celé odpoledne užívá. Potom se vrátí zp?t a ?íká si, že je nejš»astn?jší ?lov?k na sv?t?. ?íká si, že už mu ke št?stí asi nic nechybí, když v tom si všimne zaparkovaného luxusního porsche vedle garáže. Znovu se osm?lí a zaprosí:
"Pane prosím Vás, naposledy, mohl bych se projet tady v tom Vašem novém aut??"
Chlápek odpovídá: "Tak to v žádném p?ípad?, vypadn?te!!!!"
Manželka s dcerou se rozesm?jí a dvojhlasn? zvolají:
"Promluvil, promluvil, jde se smetím!

Mladá žena p?ijde do prodejny se zví?aty, že by cht?la n?jakého papouška.
Prodava? jí povídá: "Paní, máme tady jenom jednoho, ale je hrozn? sprostej, protože byl 3 roky v bordelu.
®ena ?íká, že jí to nevadí, a tak si ho koupí.
P?ijdou domu a papoušek ?íká: "Aaa, novej bordel, to neznám!"
"Papoušku, to není žádnej bordel, ale tv?j nový domov."
Ve dv? odpoledne se vrátí dv? dcery ze školy.
"Aaa, nový *****, ty neznám!"
"Papoušku, to nejsou žádný *****, ale naše dcery!"
V šest p?ijde manžel z práce a papoušek povídá:
"No kone?n? n?kdo známej, nazdaaaar Pavleee!!!"

Dv? blondýnky jdou do lesa pro váno?ní strome?ek.
Po dvou hodinách hledání se jedna zeptá té druhé:

"Tak co?"

"Ále, nikde nic."

"Víš co? Tak vezmeme n?jaký bez ozdob."

?erný humor :

Mladý muž doveze svou p?vabnou mladou manželku do porodnice a sedne na chodbu. 2 hodiny ticho, najednou uslyší, jak jeho stará ?ve na sále, tak ho to zvedne z lavi?ky, uslyší jak padají nástroje na dlažbu, další rána p?ipomíná pád nahého lidského zpoceného t?la na zem (klasické plesknutí), to už je zna?n? vyveden z míry.
V tu ránu se otev?ou dve?e od porodního sálu a v nich doktor. Tak obratn? p?ehmátne dít? v rukách hlavou dol?…… to už mladý tatínek nem?že vydržet a za?ne zhluboka dýchat, aby se nepoblil.
Doktor se rozb?hne k lavici kde sedí, ješt? obratn?ji p?ehodí d?»átko za svou hlavu držíc ho neustále za kotní?ky a když p?ib?hne ke zpocenému otci, tak se rozp?áhne a vší silou ude?í d?tskou hlavi?kou o litinový radiátor. Mladý otec se na fleku složí, b?inkne sebou o zem a doktor hlásí:Co je ta»ko, nerozumíte srand? ? To vaše d?cko už se stejn? mrtvý narodilo !!! !

P?ijde paní na živnostenský ú?ad, vyhrne si sukni a vystr?í
vyholenou jul?u na ú?edníka.
"Co to prosím vás paní provádíte?"
"No, psal jste mi, že byste cht?l vid?t moji provozovnu."

Jeden ukrajinský d?lník ze stavby p?išel k doktorovi a lámanou
?eštinou mu vysv?tluje, že má zácpu. Doktor ho prohlídne a pak povídá:
"P?edkloote se a op?ete se tady o st?l."
Zedník se p?ehne p?es st?l a doktor ho vší silou kopne do *****
a pak ho pošle na záchod. Zedník za chvilku vyjde ven a povídá:
"Doktore, to je paráda.
Co mám d?lat, aby se mi to nevrátilo?"
"P?estaote si utírat zadek pytlema od cementu."

©estnástro?né dievca sa vráti domov a smutne oznámi rodicom, ze je tehotna.

Otec, rozzúrený, nabije pistol a chce vediet, co je to za bastarda, ze ho
zabije.
Dcéra nato, ze je to slusny chlapik a postavi sa k tomu zodpovedne.

Vtom zastane pred domom spickove auto a vystupi distingvovany mlady muz.
Pozdravi rodinu, posadi sa pred rodicov dievcata, pozrie im do oci a
hovori: "Mal som pomer s
vasou dcerou, ale bohuzial moja rodina mi nedovoli zobrat si ju.

Kedze som vazeny clovek, chcem niest nasledky za vzniknutu situaciu.
Nechcem nechat
ani ju ani dieta v nedostatku, preto navrhujem nasledovné: Ak sa narodí
chlapec, na
jeho úcet poslem milion euro a bude spravovat 5 pobociek predaja Alfa
Romeo. Ak sa
narodí dievca, dostane na ucet milion euro a 10 salonov krasy.

Keby vsak nestastnou nahodou dieta potratila….."

Otec ho prerusi, polozi mu ruku na plece a hovori:

"tak ju pretiahnes znova, ziadny problem…

Syn?ek sa pýta otca:
- Oco, ?o je to ten kapitalizmus?
- Poviem ti to na príklade. - rozhodne sa otec - Tak ja som živiteµ rodiny, som teda kapitalista. Mama sa stará o rodinné financie, je teda vláda. Ako rodi?ia sa staráme o tvoje potreby, tak ty budeš µud. Našej slúžke budeme hovori» pracujúca trieda a tvojmu malému bra?ekovi... ehmm... budúcnos». Popremýšµaj o tom trochu a zajtra to dodebatujeme.
  Syn?ek s plnou hlavou problému ide spa». V noci ho však zobudí pla? mladšieho bra?eka. Prezrie ho a zistí, že je pokakaný. Ide do spálne rodi?ov zobudi» mamu, ale kei tam za?uje iba spokojné odfukovanie, rozhodne sa, že radšej zobudí slúžku. Nakukne jej kµú?ovou dierkou do izby a vidí otca, ako si to so slúžkou rozdáva. ?o má robi»? Nechá to na ráno a pri raoajkách vraví:
- Oco, myslím, že už chápem politický koncept kapitalizmu.
- Tak mi ho povedz, syn?ek.
- Teda: kapitalista si spokojne ***** pracujúcu triedu, vláda spí, na mienku µudu sa každý vykašle a budúcnos» je úplne posratá...


- Chcete sa povadi» s manželkou?
- Pošlite je SMS-ku s textom "Milujem »a" a po chvíli druhú s textom "Prepá?, pomýlil som si ?íslo"


Manželka manželovi:
- Ty si ako komár! Celý život mi piješ krv a kei ma picháš, tak bych »a najradšej zabila!


Fu, Bu a Chu emigrovali z ?íny do USA. Aby se stali ?ádnými ob?any, rozhodli
se zamerikanizovat si jména:
Chu si za?al ?íkat Chuck.
Bu si za?al ?íkat Buck.
A Fu se radši vrátil do ?íny.

Ba?a Jano, predseda SNS a predseda Maiarskej koalície sa ocitli na neobývanom ostrove. Tu zrazu našli nejakú jaskyou. ®reb ur?il, že na rozviedku pôjde ba?a Jano. Zašiel dovnútra a tam padol do láb kyklopovi. Kyklop zobral vazelínu, natrel ba?ovi p.r.d.e.l a uskuto?nil na oom niekoµko homosexuálnych pohlavných aktov. Tí dvaja ?o ostali vonku, po?uli iba vzdychy a krik. Kei sa ba?a vrátil, pýtajú sa ho:
- ?o sa to tam dialo?
- Ále... býva tam tlupa nejakých Amazoniek, polonahie nádhernie iiev?ni...
- A ?o si tak kri?al?
- Od slas»i! Niekoµko som ich pre»iahol a teraz som vyšiel vás na žúrku privoµa».
Predsedovi SNS zaiskrili o?i a bez poradia rýchle sko?il do jaskyne. Situácia sa zopakovala: kyklop, vazelína, p.r.d.e.l, séria homosexuálnych aktov... Kei sa vrátil, predseda MK sa ho pýta:
- No ako bolo?
- Super!!
Predseda Maiarskej koalície nezaváhal a sko?il aj on dnu. Znovu sa z jaskyne ozvali stony a výkriky. Na to sa ba?a Jano pousmial a poznamenal:
- Éj, »ažko je »eraz, veruže »ažko, nášmu maiarskému pria»eµovi...
- Ba možno aj »ažšie ako nám! - súhlasil predseda SNS - Ukradol som totiž kyklopovi vazelínu...


U?iteµka vraví de»om:
- Tak, teraz sa porozprávame o zamestnaní vašich rodi?ov. ?o robí tvoj ocko, Ani?ka?
- Môj ocko je pekár.
- Výborne. Chlebík je pre každého z nás potrebný. A ?o robí tvoj ocko, Dežko?
- Môj otec je striptérom v klube pre homosexuálov.
- ?ože!? To vari nie! Povedz pravdu!!
- Nóó... on je najnovšie mestským poslancom, ale my sa doma za to strašne hanbíme...

Pohar vodky (250g) zabije okolo 1000 2000 mozgovych buniek. Mozgove bunky sa neregeneruju. Ludsky mozog sa sklada z okolo 3 miliard mozgovych buniek, z ktorych je pre zivot potrebnych asi 10% z nich. To znamena, ze asi 2,7 miliard z buniek nie je potrebnych. Ak pohar vodky zabije okolo 1000 buniek, clovek môze bez obavy o svoje zdravie vypit 2 700 000 poharov vodky.
Pocitajme:
1 flasa (750g) = asi 3 pohare, to znamena
2 700 000/3 = 900 000 flasiek
Povedzme, ze maximalny vek alkoholika je 55 rokov a zacina pi povedzme od 15 rokov.
To znamena, ze to mame 40 rokov pitia. Preratajme roky na dni:
40*365=14600 dni pitia
Ak môzme vypit 900 000 flasiek bez obavy o nase mozgove bunky bunky to je:
900 000 / 14600 = 62 flasiek vodky denne.

Zaver:
Aby clovek zomrel z nedostatku mozgovych buniek musel by pit denne po 20 flias vodky na ranajky, 20 na obed a 20 na veceru.

Na polícii vyšetrujú Fera:
- Povedzte, kde ste kúpili tak kvalitne vyhotovený vysokoškolský diplom?
- Našiel som ho na ulici...
- ... vy mi chcete poveda», že ste našli na ulici diplom práve na svoje meno?
- Skuto?ne! Našiel!!
- A ako vysvetlíte tú zhodu náhod?
- To nie je zhoda náhod. Ob?ianku na to meno som si kúpil neskôr...


Do autobusu nastúpi matka so štyrmi de»mi. Tie hnei obsadia zvyšné voµné miesta. Na nasledujúcej zastávke nastúpi 70-ro?ný dedko s palicou. Stojí, autobus s ním myká a palica sa mu v zákrutách šmýka. 4-ro?ný chlap?ek ho pozoruje a prehovorí:
- Dedko, keby ste si dali na koniec palice gumu, tak by sa vám tak nešmýkalo!
- Tvoj tatko si mal da» gumu, - oto?í sa k nemu dedko - a teraz by som mal kde sedie»!

Rok 1812. Cárske Rusko. Bál u knieža»a Trubeckého.
Všetko je v plnom lesku, hudba, dámy, gavalieri... Neo?akávane sa s rachotom otvárajú dvere. Vchádza na smr» ožratý poru?ík Rževskij. Na špagáte za sebou »ahá záchodovú misu. Všetci sa pred ním rozostúpia, všetko zmakne. Poru?ík dotiahne misu doprostred sály, stiahne si nohavice, sadne na záchod a za?ne tla?i». Náhle, ako keby sa preberal, za?ne si mútnymi o?ami prezera» sálu. Potom vytiahne z vrecka cigaru, grgne a hovorí:
- Dúfam, že prítomným dámam nebude vadi», kei si zapálim...

"Poslouchej, ztratila se mi manželka."
"I mne. Jak vypadá ta tvoje?"
"Blond vlasy, vysoká 180 cm, prsa p?tky. A ta tvoje?"
"Na tu se tei vykašli, jdeme hledat tvoji..."


Manžel štípne ženu do zadku a ?íká:"Kdyby sis to nechala zpevnit, tak bychom nepot?ebovali stahovací kalhotky." Pak ji štípne do prsou a ?ekne: "A kdybys si nechala zpevnit tohle to, tak bychom  nepot?ebovali podprsenky." Manželka se naštve, chytne muže za penis a k?i?í: "A ty, kdyby sis nechal  zpevnit tohle, tak bychom nepot?ebovali zahradníka, listonoše, instalatéra a ani tvýho bratra!"


Manželský pár je doma a o?ekává návšt?vu. Muž ale stále b?há v slipech, tak mu žena ?íká: "Prosím t? oble? se, už za chvíli je návšt?va tady". Muž jen spokojen? na to: "Já jsem schváln? ve slipech, aby vid?li, jak jsem hubený, protože mn? nechceš va?it". ®ena flegmaticky : "Víš co, sundej si i slipy, aby vid?li, pro? ti neva?ím..."

Student hudebni akademie ma napsat skladbu. Bohuzel ho uplne opustila inspirace.
"Vezmi nejakou skladbu sveho profesora a napis ji od konce k zacatku" radi mu spoluzak.
"Udelal jsem to podle tve rady" chlubi se druhy den student
"A co?" pta se spoluzak. "Vysla mi Beethovenova Pata symfonie"
Styria studenti sa pred skuskou vybrali na chatu na chlastacku. Samozrejm priprava na skusku uviazla. V pondelok rano pred skuskou Chceli zachranit to, co sa este zachranit dalo. Zavolali profesorovi s ospravedlnenim, ze ich auto dostalo defekt a asi nestihnu skusku. Profesor- spravny clovek im vyhovel a skusku odlozil o dva dni. Studenti sa pripravili na posunuty termin vzorne. Profesor ich rozsadil do 4 miestnosti a rozdal papiere s dvoma otazkami. Prva 10 bodova bola zo semestralneho uciva a bola jednoducha. Druha 90 bodova znela: Ktore koleso?

Pepí?kova sousedka porodila chlape?ka. Ten se ale narodil bez uší. Sousedka p?ivezla malého syná?ka dom? a pozvala na návšt?vu Pepí?kovu rodinu.
P?edtím než šli na návšt?vu, si tatínek zavolal Pepí?ka a povídá mu:
"Jestli se zeptáš, pro? nemá uši nebo o uších jenom cekneš, dostaneš takový výprask, jaký jsi nezažil!"
Pepí?ek to pochopil a vyrazili...
Když se Pepí?ek podíval do postýlky povídá: "Jé, to je krásné miminko."
Sousedka se zaraduje a povídá: "D?kuji Pepí?ku, jsi moc hodný."
Pepí?ek dále povídá: "A má moc krásné pale?ky, a kouzelný malý nosánek, a krásná o?i?ka..." Sousedka na to: "Ty jsi ale zlatí?ko, Pepí?ku."
"A vidí dob?e?" ptá se zase Pepí?ek.
Sousedka na to: "Doktor povídal, že je 100% šance, že zrak bude mít v po?ádku..."
Pepí?ek se ušklíbne a ?iká: "Tak to je fajn, protože kdyby pot?eboval brejli?ky, byl by dost v *****..."!


Bezdomovec najde v popelnici použitý prezervativ, labužnicky vysrkne jeho obsah a post?žuje si:
"To je hr?za, ty lidi neumí v?bec šet?it. Nechávají v jitrnicích tolik sádla!"


"Volám kontrolní v?ž, tady Boeing 747 na trase Boston - New York, selhaly nám oba motory, co máme proboha d?lat, opakuji selhaly všechny motory u Boeingu 747 na trase Boston - New York, odpov?zte!!!
"Tady kontrolní v?ž, nek?i?te, uklidn?te se, už si vás škrtám.."

Programátor buší už n?kolik hodin v kuse do kompu. Nejí, nepije, kou?í ... honí termín. V tom mu na rameno zaklepe smrtka.
"Prosím, nech mne to dokon?it a odevzdat, aby po mé smrti nem?ly d?ti a žena hlad ... dopíšu i záv?» ... jen pár minut ... pak s tebou p?jdu."
"Nejan?i, nejdu pro tebe, ale tv?j harddisk ..."

Chuck Norris vyhral preteky na stacionárnom bicykli.
Chuck Norris je jediný ?lovek, ktorý vie deli» nulou.
Poznáš Matve more ???Chuck Norris ho zabil !
Chuck Norris zomrel pred 10 rokmi ale Smrtka nemala odvahu mu to
poveda»
Kei Chuck Norris spadne do vody, nebude mokrý, ale voda bude Chuck
Norrisová
Teória evolúcie neexistuje, existuje iba zoznam živo?íšnych druhov,
ktoré nechal Chuck Norris preži».
Ak Chuck Norris mešká, ?as by mal radšej sakra spomali»
Nie sú žiadne odlišné rasy, iba zem plná µudí, ktoré Chuck Norris
zbil do rôznych odtieoov ?iernej, modrej a žltej
Na Nagasaki nikdy žiadna bomba nespadla, to len Chuck Norris
vysko?il z lietadla a udrel do zeme
V priemernej obývacej izbe je 1242 vecí, pomocou ktorých by Vás
Chuck Norris dokázal zabi», vrátane samotnej izby
Chuck Norris nespí, iba ?aká
Chuck Norris je tak rýchly, že môže obehnú» Zem a udrie» sa do
chrbta
Chuck Norris nenosí hodinky, on proste ur?í koµko je hodín
Vä?šina µudí má 23 párov chromozómov, Chuck ich má 72 a všetky sú
smrteµné
Chuck Norris pozná posledné ?íslo ?ísla Pí
Niektorí µudia majú jednu mozgovú hemisféru vä?šiu ako druhú, Chuck
Norris má vä?šie obidve
Za každým úspešným mužom je žena, za každým matvym mužom je Chuck
Norris
Chuck Norris raz kopol kooa do brady. Jeho potomkovia sú dnes známi
ako žirafy
Chuck Norris spí s vankúšom pod pištolou
?as na nikoho ne?aká... ak to nie je Chuck Norris
Chuck Norris dokázal že sme vo vesmíre sami. Pred jeho prvou
vesmírnou expedíciou sme neboli
Len Chuck Norris dokáže svojmu nepriatežovi odtrhnú» hlavu a hodi»
mu ju do xichtu
Chuck Norris sa vie tak rýchlo zobudi», že sa pristihne ako ešte
spí
Chuck Norris dokáže tlieska» jednou rukou
Chuck Norris si dá hlavu za nohu
Chuck Norris vie hovori» brilovym písmom
Chuck Norris vie kokta» v posunkovej re?i
Chuck Norris sa raz holil a porezal žiletku
Raz prišla pre Chucka Norrisa smr» ale Chuck ju dobehol a zabil.
Takže pre teba si už príde Chuck Norris.
Chuck Norris dokáže tresnú» otá?acími dverami
Chuck Norris sa narodil v zrube ktorý si sám postavil.
Kei vyhláskuješ Chuck Norris v Kris Krose, vyhráš. Navždy.
Chuck Norris sa prvý krát pobil ešte ako spermia.
Chuck Norris vie robi» kotrmelce hore schodami
Ostatn µudia žuvajú žuva?ku, Chuck Norris žuvá titan.
MacGyver vie vyrobi» výbušninu z hovna, Chuck Norris vie vyrobi»
výbušninu z MacGyvera
Chuck Norris stratil panictvo skôr ako jeho otec
Chcuk Norris vie nakresli» dúhu modrým perom
Kei je Chuck Norris dlho vo vode, voda sa za?ne dusi».
Chuck Norris nepo?úva hudbu, hudba po?úva jeho
Chuck Norris »a kopne s rukou
Chuck Norris má takého veµkého vtáka, že aj jeho vták má cikulu
ktorá je vä?šia ako tvoja
Chuck Norris zabehol 12-minútovku za 6 minút
Chuck Norris vie recitova» Mor ho! v brailovom písme po fínsky.
Chuck Norris vie rýchlejšie sedie» ako ty beža»

Sedm trpaslík? p?ijede do Vatikánu a protože jde o t?ch sedm
slavných
trpaslíl?, jsou uvedeni k papeži.
Skupinu vede ©mudla. "©mudlo, m?j synu," ?íká papež, "co pro tebe
mohu
ud?lat?"
©mudla se ptá: "Promiote, Vaše Excelence, ale jsou tady v ?ím?
n?jaké
trpasli?í jeptišky?"
Papež na tu divnou otázku pokr?í obo?ím, chvíli se
zamyslíodpoví: "Ne
©mudlo, v ?ím? nejsou žádné trpasli?í jeptišky."
Skupinka ostatních trpaslík? vzadu se za?ne chichotat. ©mudla po
nich sekne
pohledem
a trpaslíci ztichnou. ©mudla se oto?í a ptá se znovu: "Vaše
d?stojnosti,
jsou v?bec v Evrop? n?jaké trpasli?í jeptišky?"
Nic nechápající papež se znovu krátce zamyslí a odpoví: "Ne
©mudlo, v Evrop?
nejsou žádné trpasli?í jeptišky."
Tentokrát se ostatní trpaslíci za?nou nahlas ?ehtat a ©mudla je
znovu zpraží
rozzu?eným pohledem. ©mudla se pot?etí obrátí na papeže a ptá
se: "
Pane papeži! Jsou v?bec na sv?t? n?jaké trpasli?í jeptišky?!"
Nyní už
opravdu zmatený papež mu odpoví: "
Je mi líto, synu, ale nikde na sv?t? nejsou trpasli?í jeptišky ."
Ostatní trpaslící nato explodují v šilený záchvat smíchu,
válejí se po zemi,

plácají do stehen... a pak za?nou jakou jeden muž skandovat:
"©mu-dla vo-jel
tu?-oá-ka! ©mu-dla vo-jel tu?-oá-ka!!!
« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Dashiwa »
Zaznamenáno

Catheriel

 • Upovídaný
 • *********
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1634
  • Zobrazit profil
  • http://www.treehouse.cz/yoshua/index.php?list=2
(Bez předmětu)
« Reply #8 kdy: Leden 11, 2008, 19:37:33 pm »

« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Catheriel »
Zaznamenáno
Catheriel Niiniel | Elf Hunter 60 | Explorer | SM Tailor | R5 3S | vyhraněná osobnost
Yeesha Pennen | Hobbit Burglar 37 | Yeoman | SM Cook & Farmer
Loghan Greyfox | Man Hunter 50 | GM Wood

Roumen

 • Host
(Bez předmětu)
« Reply #9 kdy: Leden 14, 2008, 15:00:10 pm »

« Poslední změna: Leden 01, 1970, 01:00:00 am od Roumen »
Zaznamenáno

Catheriel

 • Upovídaný
 • *********
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1634
  • Zobrazit profil
  • http://www.treehouse.cz/yoshua/index.php?list=2
Re: Vtipy, skopičinky...
« Reply #10 kdy: Leden 31, 2008, 16:55:02 pm »

Co to je za nový trend?  :mrgreen:

Zaznamenáno
Catheriel Niiniel | Elf Hunter 60 | Explorer | SM Tailor | R5 3S | vyhraněná osobnost
Yeesha Pennen | Hobbit Burglar 37 | Yeoman | SM Cook & Farmer
Loghan Greyfox | Man Hunter 50 | GM Wood

Giladren

 • Host
Re: Vtipy, skopičinky...
« Reply #11 kdy: Leden 31, 2008, 17:47:56 pm »

ja nvim protoze Sims sem pustil jen jednou a to uz je hrooooozne davno takze nevim co to je za fake.
Zaznamenáno

Catheriel

 • Upovídaný
 • *********
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 1634
  • Zobrazit profil
  • http://www.treehouse.cz/yoshua/index.php?list=2
Re: Vtipy, skopičinky...
« Reply #12 kdy: Leden 31, 2008, 18:06:08 pm »

Citace: "\"Giladren\""
ja nvim protoze Sims sem pustil jen jednou a to uz je hrooooozne davno takze nevim co to je za fake.


To je screen udělanej asi 5 minut předtím než jsem to postnul.

Potom jsem zrestartoval XFire a ukazovaloto už správně LOTRO. Tož ale na pobavení dobré ne?  :mrgreen:
Zaznamenáno
Catheriel Niiniel | Elf Hunter 60 | Explorer | SM Tailor | R5 3S | vyhraněná osobnost
Yeesha Pennen | Hobbit Burglar 37 | Yeoman | SM Cook & Farmer
Loghan Greyfox | Man Hunter 50 | GM Wood

Sludig

 • SWTOR-AO
 • Seržant
 • *
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 304
  • Zobrazit profil
Re: Vtipy, skopičinky...
« Reply #13 kdy: Únor 01, 2008, 11:31:27 am »

Nejlepsi otazka ze vcerejsiho Dev chatu. Nemohl jsem ji sem nedat  :P

Hi, my name is Laika, i'm 49 year old: my question is: will i still be alive when Mordor cames out or will i be too old to even use a mouse?
Zaznamenáno
Dageorn Theorien -captain
Sludig-guardian-GM mettalsmith
Dakeyrin Theorien - Burglar

Rozarka

 • Anarúth Order
 • Mistr brku
 • ********
 • Offline Offline
 • Příspěvků: 533
  • Zobrazit profil
Re: Vtipy, skopičinky...
« Reply #14 kdy: Únor 01, 2008, 17:46:47 pm »

Pokud jsem si to dobre prelozil,tak ji muzou uklidnit. Muj otec ma 63,hraje Lotro a mys jeste v ruce udrzi  :roll:
Zaznamenáno
Rozarka-Minstrel
Stran: [1] 2 3 ... 28   Nahoru